ZASADY OTWARCIA STREFY REKREACYJNEJ W MARCÓWCE

Tamaño letra:

Zgodnie z zarządzeniem wójta Gminy Zembrzyce od dnia 23 lipca 2020 r. będzie można korzystać z boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej

od poniedziałku do piątku w godzinach: 

od 8:00 do 13:00 i od 16:30 do 19:30.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych

obiekty będą ZAMKNIĘTE.

KORZYSTAJĄCY Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

MAJĄ OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ

Z ZASADAMI KORZYSTANIA Z TYCH OBIEKTÓW.

 

Użytkownikiem obiektów może być osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Na terenie obiektów wprowadza się zakaz spożywania posiłków, a w przypadku spożywania napojów, korzystający ma zakaz pozostawiania jakichkolwiek odpadów, w tym opakowań po napojach.

NA TERENIE BOISKA MOŻE JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ 6 OSÓB.

Nie dopuszcza się do kumulowania osób przy boiskach lub udziału osób wyłącznie obserwujących.

Ilość osób na terenie obiektu nie może przekraczać ilości podanej powyżej.

Korzystający z obiektu zobowiązani są (wchodząc i wychodząc) do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów dezynfekcyjnych. 

 

Plac zabaw w Marcówce

na mocy zarządzenia 89/2020 Wójta Gminy Zembrzyce

dalej pozostaje zamknięty.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW.

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW