KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI

Tamaño letra:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM 57/2020 Wójta Gminy Zembrzyce z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli, z dniem 25 maja 2020 r., po uwzględnieniu wszystkich wytycznych,  wznawia się realizację zajęć wychowawczo - opiekuńczych w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci, które uczęszczały do danej placówki przed dniem 12 marca 2020 r.


Renata Krzystoń

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW