ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 25.05.2020 r.

Tamaño letra:

INFORMACJE DLA RODZICÓW.

1. KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. VIII.

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, będą organizowane na terenie naszej szkoły konsultacje grupowe dla uczniów klasy ósmej.

Przedmioty objęte tą formą zajęć to: 

język polski, język angielski i matematyka.

Zajęcia odbywać się będą w:

                              PONIEDZIAŁEK: 12.00 – 13.30

                              ŚRODĘ:                12.00 – 13.30

                              CZWARTEK:         12.00 – 13.30.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na Dysku Google.

 

2. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I-III

Rodziców, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola lub szkoły, bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu dyrektorowi dzień wcześniej /do godz. 12.00/.

 

3. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne organizowane będą we wtorki.

 

4. KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Podstawa programowa w kl. 0-VIII nadal będzie realizowana w systemie zdalnego nauczania.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z:

--->PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w trakcie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych, konsultacji oraz podczas korzystania z biblioteki.

--->DOKUMENTACJĄ, którą wypełniają rodzice dziecka/ucznia biorącego udział w zajęciach na terenie szkoły.

 

Renata Krzystoń

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW