LEKCJE INACZEJ - AKTUALNE INFORMACJE

Tamaño letra:

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020 r., natomiast egzamin ósmoklasisty został przesunięty na czerwiec 2020 r. O dokładnym terminie uczniowie zostaną poinformowani 3 tygodnie przed egzaminem.

W dniach od 15 – 24 kwietnia kontynuujemy zatem zdalne nauczanie.

Przypomnijmy podstawowe zasady:

  • Jak do tej pory materiały edukacyjne dla poszczególnych klas będą codziennie umieszczane na Dysku Google. Należy je pobrać, a przekazane zadania wykonać i przesłać do nauczyciela przedmiotu.
  • Jeśli uczeń napotka trudności, któregoś z zadań nie potrafi rozwiązać, ma problemy z przesłaniem zadań, ze sprzętem – proszę skontaktować się z nauczycielem lub dyrektorem. Możecie Państwo liczyć na pomoc, dodatkowe wskazówki i wyjaśnienia. W sytuacjach trudnych, postaramy się odpowiednio zadziałać i pomóc.
  • Zapewniam o równomiernym obciążeniu ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniu tych zajęć, a także uwzględnieniu możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Z poważaniem

Renata Krzystoń

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW