PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Tamaño letra:

Drodzy ósmoklasiście, zdecydowaliście się przystąpić do próbnego egzaminu.

Poznajcie zatem kilka szczegółów.

Materiały egzaminacyjne obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

--> 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

--> 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

--> 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

Wskazane jest, abyście – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – samodzielnie rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie.

Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym prześlijcie swoje rozwiązania do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, tzn. arkusz z j. polskiego – do p. J. Żmija, matematykę – do p. B. Bebak, j. angielski – do p. Sz. Pietrusy (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań). Nauczyciele, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, sprawdzą i ocenią Wasze odpowiedzi oraz przekażą Wam wynik w informacji zwrotnej.

 

Życzę Wam POWODZENIA.

Renata Krzystoń

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW