KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Tamaño letra:

 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy określające zasady prowadzenia nauczania na odległość.

 

 Zdalne nauczanie w naszej szkole będzie się odbywać za pomocą:

  • klasowych kont e-mail, gdzie będą zamieszczane informacje dla klas;
  • adresów e-mail nauczycieli, które umożliwią monitorowanie pracy samodzielnej uczniów oraz, oprócz telefonów i innych komunikatorów, będą dawać możliwość kontaktu na linii nauczyciel-rodzic-uczeń;
  • Dysku Google, na którym będą zamieszczane materiały edukacyjne dla poszczególnych klas na każdy dzień zgodnie z planem lekcji.

 

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r . nauczanie na odległość będzie obejmowało nowy materiał, zgodny z podstawą programową, i umożliwi ocenianie uczniów.

Bardzo ważna będzie codzienna, systematyczna praca dziecka według ustalonego planu.

Zapewniam o równomiernym obciążeniu ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniu tych zajęć, a także uwzględnieniu możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Z poważaniem,

Renata Krzystoń

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW