KONKURS WIEDZY O PARKACH

Tamaño letra:

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy aktywnie uczestniczyli w dwóch etapach części wojewódzkiej XIX Edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Współorganizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. VI-VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest popularyzowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów chronionych, jakimi są parki krajobrazowe oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody i ekologii. Konkurs ma na celu uwrażliwienie i zainteresowanie młodszego pokolenia zagadnieniami związanymi z przyrodą, jej ochroną i ekologią.

W etapie szkolnym wzięło udział 19 uczniów naszej szkoły. Test składał się z 25 pytań w formie prezentacji, w której na kolejnych slajdach wyświetlane były kolejne pytania. Zadaniem uczniów było zaznaczanie prawidłowych odpowiedzi na karcie odpowiedzi przygotowanej w formie papierowej.

Najlepsze wyniki osiągnęli: Aleksandra Franik, Michał Wadowski, Szymon Fijałkowski i Kamil Łach.

Dnia 14 lutego reprezentowali oni naszą szkołę w gminnym etapie konkursu, który odbył się w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.

Z zaangażowaniem i pasją podeszli do rozwiązywania poszczególnych zadań. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce, które nie pozwoliło na przejście do kolejnego etapu. Pierwsze koty za płoty… Za rok będzie lepiej;)

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW