"BEZPIECZNI NA WSI"

Tamaño letra:

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

"Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz,

gdy zwierzęta znasz i szanujesz"

Dnia 14 lutego uczniowie kl. 0-III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która przeprowadziła pogadankę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa na wsi. Dzieci rozpoznawały pojazdy rolnicze, sprzęty wykorzystywane w pracy na roli oraz poznały zagrożenia wynikające z obecności w gospodarstwach zwierząt hodowlanych.

To spotkanie zainaugurowało dziesiątą edycję konkursu plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi …" , pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym.

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe: kl. 0-III i IV-VIII, według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 28 lutego.

Regulamin konkursu.

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW