UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Tamaño letra:

Dnia 2 września uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.

O godzinie 8.00 w tutejszej kaplicy odbyła się uroczysta msza święta. Następnie przeszliśmy do szkoły, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości.
„Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące, ale był również inny wrzesień......1939 roku”.
Tymi słowami uczniowie rozpoczęli montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, który wprowadził nas w szczególny nastrój pełnych niepokoju, wojennych dni 1939 roku.
Potem sceną zawładnęli pierwszoklasiści. Po wzorowym wykonaniu przygotowanego programu i złożeniu uroczystego ślubowania zostali oni przez p. Dyrektor przyjęci do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
W dalszej części uroczystości p. R. Krzystoń serdecznie powitała wszystkich przedszkolaków, którzy dopiero rozpoczynają edukację. Przedstawiła uczniom poszczególnych klas ich wychowawców i omówiła organizację pracy w nowym roku szkolnym.
Na zakończenie p. Dyrektor przekazała uczniom, rodzicom i nauczycielom życzenia wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów w nauce i pracy przez cały nadchodzący rok.

KOMUNIKATY

NOWA STRONA INTERNETOWA

ZAPRASZAMY!

********

NAUCZANIE ZDALNE

KL. IV-VIII

do 26 lutego.

******

*******

******

KONKURSY!

09 marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW