INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce zainaugurowano rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 Mszą Świętą, po której wszyscy udali się do szkoły. Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: p. Łukasz Palarski — Wójt Gminy Zembrzyce oraz ks. Jan Kapusta – Proboszcz Parafii Zembrzyce.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przypomnieniem rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Renata Krzystoń, która serdecznie powitała wszystkich uczniów a w szczególności uczniów, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców i grono pedagogiczne. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierował także p. Łukasz Palarski.

Po uroczystych przemówieniach nastąpiła niezwykle podniosła chwila — ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości podczas wakacji. Dzielnie uczyli się tekstów, a także ćwiczyli podczas prób z p. Moniką Bączek. Pierwszaków wprowadzili na środek sali niezwykli goście Myszka Minnie i Myszka Mickey, a zebrani goście, nauczyciele i uczniowie pozostałych klas przywitali ich gromkimi brawami. Dzieci zaprezentowały swoją krótka część artystyczną i tym sposobem udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania, co przypieczętowało pasowanie na ucznia niezwykłym ołówkiem. Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz wyprawki pierwszoklasisty.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji — plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią.

W tym roku szkolnym życzymy wszystkim naszym uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń, odkrywania nowych pasji i pielęgnowania tych już odkrytych oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole. A nauczycielom życzymy spokoju i zapału do pracy!

KOMUNIKATY

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W SIECI

 

******

KONKURSY!

 

28 kwietnia 2020 r.

 

16 kwietnia 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW