DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

Tamaño letra:

Dnia 19 kwietnia br. w ramach udziału naszej szkoły w projekcie cyfrowobezpieczni.pl BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA został przeprowadzony Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Było to wydarzenie edukacyjno-informacyjne, w którym wzięła udział P. Izabella Ferenc — Edukator Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Dzień rozpoczął się od spotkania Edukatora z Panią Dyrektor, a następnie ze wszystkimi uczniami klas I-VI. Na spotkaniu ogólnym zostały poruszone podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem w Sieci. Poprzez ciekawe filmy edukacyjne i pogadanki P. Izabella starała się przybliżyć tę trudną tematykę nie tylko starszym ale i młodszym dzieciom. Następnie odbyły się warsztaty dla uczniów klas III - VI, podczas których zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem zostały omówione bardziej szczegółowo. Wśród nich znalazły się takie tematy jak cyberprzemoc, wiarygodność informacji w sieci, czy uzależnienia od komputera. Warsztaty obfitowały w żywe dyskusje i ciekawe doświadczenia, które na pewno na długo zapadną uczniom w pamięci. Zwieńczeniem dnia było spotkanie P. Edukator z Radą Pedagogiczną. Polegało ono na przybliżeniu problematyki związanej z realizacją projektu oraz zapoznaniem z zasobami portalu oraz całej gamy materiałów, które mają wspomóc działania naszej szkoły w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

/tekst: Szymon Pietrusa/

KOMUNIKATY



******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW