BEZPIECZNA JAZDA

Tamaño letra:

Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w programie „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy!”.  Był to program skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli i miał za zadanie propagowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Za jego pośrednictwem uczniowie poszerzyli wiedzę nt. bezpiecznego poruszania się po drogach i jeszcze lepiej przygotowali się do egzaminu na kartę rowerową.

W ramach programu  otrzymaliśmy  materiały  edukacyjne  w postaci książek do prowadzenia  zajęć z wychowania komunikacyjnego dla nauczyciela oraz ćwiczenia dla dzieci. Dodatkowo wszyscy uczniowie klas IV otrzymają w czerwcu 2016 (pod koniec edycji) kamizelki oraz opaski odblaskowe.

W ramach programu wzięliśmy udział w konkursie dotyczącym przepisów drogowych i bezpiecznej jazdy na rowerze. Wykonaliśmy album, w którym w postaci zdjęć i opisów zostało zamieszczone sprawozdanie z przygotowań do egzaminu na kartę rowerową.

KOMUNIKATY******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW