MISYJNE ŚWIĘTO DZIECI

Tamaño letra:

Od wielu lat w naszej parafii podejmujemy troskę o Misje święte, poprzez zaangażowanie naszych Dzieci i Młodzieży w Kolędę misyjną. Pieniążki zbierane na Misje podczas kolędy misyjnej są przeznaczane na pomoc Dzieciom w krajach misyjnych.

W czwartek 19 listopada dzięki zaangażowaniu Rodziny Bł. Edmunda, Nauczycieli i Rodziców przeżywaliśmy w naszej parafii Misyjne Święto Dzieci, które było podsumowaniem ubiegłorocznego trudu i wysiłku podjętego na rzecz Misji świętych.

O godz. 14.30 wyruszył sprzed budynku Zespołu Szkól w Zembrzycach kolorowy Korowód Małych Misjonarzy, /uczniów szkół z Zembrzyc i Marcówki/ w barwnych strojach i z balonami w rękach, ukazujących nam kulturę i zwyczaje krajów misyjnych. Orszak misyjny dotarł do Ośrodka „Totus Tuus”, gdzie o godz. 15.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. Prałata Tadeusza Dziedzica i ks. Marka Matusika. Nad oprawą liturgiczną czuwała parafialna schola dziewczęca prowadzona przez s. Alicję. Po Mszy św. uczestnicy spotkania oddali hołd naszemu świętemu Papieżowi - Janowi Pawłowi II, śpiewając przed figurą Papieża pieśń wdzięczności za dar Jego Osoby i posłannictwa dla Narodu i Świata.

Nasze spotkanie miało charakter rodzinnej zabawy, którą animowała i prowadziła p. Justyna Tokarz z akompaniamentem p. Tomasza Wali.  W przerwach zabawy na uczestników czekały napoje i słodkości.

Swoją obecnością zaszczyciły nas: s. Bożena Najbar - siostra misjonarka z Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii w Krakowie oraz p. Elżbieta Fidelus - Dyrektor ZS w Zembrzycach i p. Renata Krzystoń - Dyrektor SP w Marcówce.

To nasze wspólne świętowanie było dziękczynieniem za dotychczas podjęty trud na rzecz misji i zachętą oraz wprowadzeniem do kolejnej już przypadającej na 27 grudnia Kolędy Misyjnej w naszej parafii. Ufamy, że nie zabraknie nas na szlakach misyjnego trudu, aby tam, gdzie jest bieda i płacz nie brakowało chleba i wody oraz odrobiny uśmiechu dzięki naszej misyjnej i apostolskiej gorliwości.

/Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ./

KOMUNIKATY******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW