97 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Narodowe Święto Niepodległości uczczono w naszej szkole podczas uroczystego apelu, który odbył się we wtorek 10 listopada. Główną częścią akademii był program poetycko-muzyczny przygotowany  przez p. T. Orgal i p. J. Fidelus.

 

 

W czytanych przez uczniów tekstach i recytowanych wierszach zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Muzyczne tło dla recytowanych utworów stanowiły pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu „Jagódki”.

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW