POŻEGNANIE SZÓSTOKLASISTÓW

 

Dnia 25 czerwca odbyło się zakończenie nauki przez uczniów kl. VI. Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości, m.in. Wójt Gminy Zembrzyce – p. Łukasz Palarski, p. Janina Koziołek - radna, Rodzice uczniów oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Na początku p. Dyrektor skierowała swoje słowa do szóstoklasistów, którym wręczyła dyplomy oraz nagrody książkowe za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i wzorowe zachowanie. Po czym przekazała na ręce przybyłych Rodziców listy gratulacyjne w uznaniu za wzorowe wychowanie dzieci oraz podziękowania za aktywną współpracę i zaangażowanie w życie szkoły.

Następnie zgromadzeni w sali gimnastycznej widzowie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów kl. VI pod okiem wychowawczyni p. R. Krzystoń. Z przymrużeniem oka ukazali oni jeden dzień z życia ucznia.

Nie zabrakło oczywiście szczególnych słów podziękowań skierowanych do Rodziców i Nauczycieli.

 

 

 

W imieniu społeczności szkolnej szóstoklasistów pożegnali uczniowie kl. V.

 

 

 

 

 

 

Podczas uroczystości z rąk p. R. Krzystoń i p. Wójta nagrodę Dyrektora wraz z serdecznymi podziękowaniami za wieloletnią pracę w naszej szkole otrzymał p. Wacław Kania.

 

 

 

 

/Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ./

 

KOMUNIKATY

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W SIECI

 

******

KONKURSY!

 

28 kwietnia 2020 r.

 

16 kwietnia 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW