WIWAT 3 MAJ!

"ZA OJCÓW GROBY, ZA TRZECI MAJ,

TU NASZE MIEJSCE, TU NASZ KRAJ!"                                                                            

                                3 MAJA 1791 ROK

W poniedziałek, 4 maja 2015 r., w naszej szkole  odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W przygotowanej części artystycznej obejrzeliśmy krótką scenkę tematyczną oraz wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych.

 

Patriotyczne apele rocznicowe są w Szkole Podstawowej w Marcówce tradycją. Dzięki takim uroczystościom pani Dyrektor oraz Grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.Jest to wspaniała okazja, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak: Ojczyzna i Patriotyzm oraz przybliżyć fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW