SPRAWDZIAN PO KL. VI

Dnia 1 kwietnia ośmiu szóstoklasistów naszej szkoły przystąpiło do ogólnopolskiego sprawdzianu po kl. VI. Składał się on z 2 części. W pierwszej części młodzież rozwiązywała zadania z języka polskiego i matematyki. Natomiast w drugiej części mierzyli się z testem z języka angielskiego.

 

Życzymy jak najlepszych wyników!

 

 

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW