ŚWIETLIK 2015

Dzisiaj, 17 marca, odbyła się w naszej szkole VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „ŚWIETLIK”. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

 

W tegorocznym konkursie uczestniczyło 23 uczniów z kl. I-VI. W ramach przygotowań uczniowie wykonywali w klasie lub w domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast dzisiaj od godziny 09:15 uczestnicy konkursu przystąpili do testu sprawdzającego ich wiedzę przyrodniczą oraz umiejętność logicznego rozumowania. Każdy uczeń otrzymał pamiątkową opaskę odblaskową. Na najlepszych zaś czekają nagrody: książki przyrodnicze, albumy o zwierzętach, naturze, Kosmosie, Ziemi, Księżycu i innych planetach; gry planszowe, filmy przyrodnicze i książki 3D przygotowane przez organizatora konkursu – Fundację Akademia Młodych Odkrywców.

ŻYCZYMY  POWODZENIA!

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW