KONKURS POŻARNICZY

Tamaño letra:

Piątkowe przedpołudnie, 13 lutego upłynęło pod znakiem zmagań uczniów. W Szkole Podstawowej w Śleszowicach swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa sprawdzali uczniowie szkół z gminy Zembrzyce - uczestnicy ogólnopolskiego konkursu „Młodzież zapobiega pożarom".

 

 

Konkurs miał na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. VI: Jakub Franik i Dawid Porębski.

Po części pisemnej, w czasie której uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, nastąpiła część ustna, do której zakwalifikował się Jakub Franik.

Za udział w konkursie  Jakub Franik otrzymał wyróżnienie w postaci dyplomu, natomiast Dawid Porębski  - dyplom uczestnika.

 

KOMUNIKATY******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW