KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W czwartek, 6 listopada, odbył się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. W konkursie wzięło udział 11 uczniów z kl. V-VI. Zakres wiedzy i umiejętności językowych wymaganych od uczestników odpowiadał poziomowi podstawy programowej z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego.

 

Arkusz konkursowy zawierał m. in. zadania zamknięte jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dobieranie, uzupełnianie zdań, tworzenie pytań, dopasowywanie odpowiedzi do pytań, dopasowywanie części zdań.

Życzymy powodzenia!

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW