ODKRYWAMY ŚREDNIOWIECZE

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Interdyscyplinarnym konkursie pt. ,,Odkrywamy Średniowiecze”. Organizatorem konkursu, pod patronatem Kuratorium w Krakowie i Burmistrza Andrychowa, była Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie oraz Średniowieczna Warownia w Inwałdzie.

Konkurs miał charakter otwarty, a jego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przystąpienie do preeliminacji i wykonanie przez uczniów prezentacji na temat: „Życie na zamku średniowiecznym”.

Uczniowie z kl. VI: K. Porębski, J. Franik oraz D. Porębski, pod kierunkiem p. T. Orgal – nauczyciela historii, przygotowali prezentację multimedialną, w której w ciekawy sposób przedstawili życie mieszkańców średniowiecza. Pracę tą przesłano na adres organizatora. Czekamy na werdykt komisji konkursowej.

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW