ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

WITAJ SZKOŁO!

Dnia 3 września odbyła się w naszej szkole inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Na uroczystym apelu obecni byli Dyrektor Szkoły, p. Renata Krzystoń, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice.

Na początku głos zabrała pani Dyrektor i przywitała wszystkich zgromadzonych na sali. Następnie uczniowie kl. IV zaprezentowali krótką część artystyczną, w której zarówno wspominali minione wakacje, jak również przypomnieli o 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

 

 W tym dniu swój pierwszy raz na scenie przeżywali pierwszoklasiści. Wykazując się talentem muzycznym, odwagą, mądrością i miłością do ojczyzny zasłużyli sobie na uzyskanie miana ucznia naszej szkoły. Po złożeniu ślubowania przez dzieci oraz ich rodziców odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

 

 

Na koniec uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW