TAK BARDZO SIĘ STARAŁEM ...

 

29 czerwca 2012 r. to długo oczekiwany dzień przez wszystkich uczniów, bo to przecież koniec roku szkolnego! I jak to bywa co roku - szóste klasy opuszczają znane środowisko i ruszają w świat po nową wiedzę.

Nasza - VI klasa Szkoły Podstawowej w Marcówce, pożegnała się ze wszystkimi programem artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni - p. R. Krzystoń. W wesoły, humorystyczny sposób podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.

Po wystąpieniu uczniów głos zabrała dyrektor szkoły - p. Renata Krzystoń, która miała dla wszystkich szóstoklasistów nagrody i dyplomy, a dla rodziców wyróżniających się absolwentów listy gratulacyjne.  Następnie szóstoklasistów pożegnali uczniowie klasy V, przedstawiając krótką część artystyczną oraz wręczając każdemu z nich OSKARA i upominek.

W kolejnej części uroczystości głos zabrała p. Janina Koziołek - przedstawiciel Rady Gminy w Zembrzycach. W imieniu radnych wręczyła dwie nagrody specjalne:

                    - za wysokie wyniki w nauce: Teresie Bąk (kl. VI),

                    - za uzdolnienia muzyczne: Ewelinie Pilszak (kl. III).

Po czym wybrani uczniowie z poszczególnych klas, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, kolejno odbierali z rąk p. Dyrektor i swoich wychowawców nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem.

Do "ZŁOTEJ KSIĘGI" zostały wpisane:

- Natalia Porębska (kl. IV)

- Alicja Basiura (kl. V)

- Natalia Korczak (kl. VI).

Później przyszedł czas, aby złożyć podziękowania na ręce rodziców, którzy aktywnie i z zaangażowaniem włączyli się w tym roku szkolnym w życie szkoły. Szczególne wyrazy wdzięczności p. R. Krzysztoń skierowała do p. Doroty Mikołajczyk, długoletniej przewodniczącej Rady Rodziców, której działaniom zawsze przyświecał jeden cel: DOBRO DZIECI.

Na koniec uczniowie udali się do swoich klas, by odebrać świadectwa i rozpocząć upragnione wakacje.

 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

ABSOLWENCI

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW