PIERWSZE PODSUMOWANIA

Tamaño letra:

 

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, 28.06.2012 r., wręczone zostały nagrody i dyplomy za:

 - udział w licznych konkursach przedmiotowych i sportowych,

- wzorową frekwencję,

- osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie,

- zdanie egzaminu na kartę rowerową - uczniowie z kl. IV,

- systematyczne oszczędzanie w SKO - uczniowie z kl. VI.

 

KOMUNIKATY******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW