PIERWSZE PODSUMOWANIA

 

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, 28.06.2012 r., wręczone zostały nagrody i dyplomy za:

 - udział w licznych konkursach przedmiotowych i sportowych,

- wzorową frekwencję,

- osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie,

- zdanie egzaminu na kartę rowerową - uczniowie z kl. IV,

- systematyczne oszczędzanie w SKO - uczniowie z kl. VI.

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW