"LEKCJA ŻYWEJ HISTORII"

 

W lutym w naszej szkole odbyła się „Lekcja żywej historii” pt. „Od utraty niepodległości”. Aktorzy prezentowali wyposażenie żołnierzy oraz ich umundurowanie z lat 1807 – 1920. W lekcji tej aktywnie uczestniczyli uczniowie kl. IV – VI przebierając się za Napoleona, żołnierzy kościuszkowskich lub rosyjskich. Brali oni także udział w krótkich inscenizacjach ukazujących walkę pomiędzy dwoma obozami. Spektakl ten był interesujący.

 

 

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW