"LEKCJA ŻYWEJ HISTORII"

 

W lutym w naszej szkole odbyła się „Lekcja żywej historii” pt. „Od utraty niepodległości”. Aktorzy prezentowali wyposażenie żołnierzy oraz ich umundurowanie z lat 1807 – 1920. W lekcji tej aktywnie uczestniczyli uczniowie kl. IV – VI przebierając się za Napoleona, żołnierzy kościuszkowskich lub rosyjskich. Brali oni także udział w krótkich inscenizacjach ukazujących walkę pomiędzy dwoma obozami. Spektakl ten był interesujący.

 

 

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW