DOBRO POWRACA ...

 

 

 

Dnia 4 grudnia 2011 r. przedstawiciele społeczności uczniowskiej wraz z panią Dyrektor odebrali z rąk Kanclerza Orderu Świętego Mikołaja ks. Grzegorza Łomzika oraz Wójta Gminy Jabłonka p. Antoniego Karlaka "ORDER ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA" za działalność charytatywną, wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW