Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej
w Marcówce

PRZEWODNICZĄCA:

Magdalena B.

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ:

Teresa K.

 

SEKRETARZ:

Monika M.

 

SKARBNIK:

Edyta W.

 
KOMISJA REWIZYJNA:

Ewa M., Barbara W.

 

CZŁONKOWIE:

Natalia P., Ewa T., Jolanta S., Agata P., Katarzyna Ł.

 

 

 

 

KONTO  RADY  RODZICÓW

PKO  Bank  Polski  SA

28 1020 1433 0000 18020116 7998

 

KOMUNIKATY

KONKURS INSPIRACJI

DO 31 STYCZNIA

2021 R.

******

04.01-17.01

FERIE ZIMOWE

******

******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW