Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej
w Marcówce

PRZEWODNICZĄCA:

Magdalena Białoń

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ:

Teresa Kubaszewska

 

SEKRETARZ:

Monika Marek

 

SKARBNIK:

Edyta Wróbel

 
KOMISJA REWIZYJNA:

Ewa Malina, Barbara Wróbel

 

CZŁONKOWIE:

Natalia Porębska, Ewa Trączyk, Jolanta Stawowy, Agata Porębska, Katarzyna Łopata

 

 

 

 

KONTO  RADY  RODZICÓW

PKO  Bank  Polski  SA

28 1020 1433 0000 18020116 7998

 

KOMUNIKATY******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW