Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej
w Marcówce

PRZEWODNICZĄCA:

Monika  Zgudziak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ:

Magdalena  Białoń

 

SEKRETARZ:

Monika Marek

 

SKARBNIK:

Anna Rak

 

CZŁONKOWIE:

Edyta Wróbel, Dorota Fijałkowska, Anna Franik, Barbara Wróbel, Ewa Malina, Małgorzata  Kos

 

 

 

 

KONTO  RADY  RODZICÓW

PKO  Bank  Polski  SA

28 1020 1433 0000 18020116 7998

 

KOMUNIKATY

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W SIECI

 

******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

 

TERMINY:

--> https://www.kangur-mat.pl/

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW