ODBLASKOWA SZKOŁA

Nasza szkoła przystąpiła do VI edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Celem akcji jest zwiększenie aktywności w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi osób dorosłych na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W ramach promocji akcji, umieszczamy na naszej stronie kilka fundamentalnych podstaw teoretycznych mających na celu zwiększenie świadomości jak ważne jest wyposażenie w odblaski, a tym samym poprawę bezpieczeństwa nie tylko dzieci, ale i osób poruszających się na ulicach, zwłaszcza po zmroku:

  1. W Polsce jest ustawowy obowiązek noszenia odblasków przez dzieci do lat 15.
  2. Jeśli zostanie potrącone dziecko bez odblasku, ubezpieczyciel ma pretekst do niewypłacania odszkodowania.
  3. Człowiek idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku jest widoczny w światłach samochodu z odległości 20 metrów.
  4. Człowiek idący poboczem w jasnym ubraniu bez odblasku jest widoczny w światłach samochodu z odległości 30 metrów.
  5. Człowiek idący poboczem z odblaskiem jest widoczny w światłach samochodu z odległości 150-300 metrów (przy światłach długich nawet do kilometra).
  6. Droga hamowania samochodu jadącego ze średnią prędkością to 40 metrów.
  7. W Polsce ginie rocznie na drogach ok. 6 tys. ludzi. Rannych zostaje ok. 70 tys. Prawie 50% to piesi i rowerzyści.
  8. Od zmroku do świtu zdarza się 50% wszystkich śmiertelnych wypadków.
  9. Widoczność decyduje o czasie reakcji i drodze hamowania pojazdów.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI.

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW