"LEPSZA SZKOŁA"

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnymLEPSZA SZKOŁA”, który przeznaczony jest dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Jest to program, który daje możliwość weryfikacji osiąganych wyników. Polega on na tym, że uczniowie piszą trzy razy do roku test sprawdzający ich wiedzę z matematyki. Wyniki sprawdzianu nauczyciel wpisuje na platformie internetowej projektu i otrzymuje drogą elektroniczną raporty, dzięki którym można porównać wyniki uczniów i szkoły z wynikami województwa czy kraju. Pozwala to, na uzyskanie niezależnej informacji na temat stanu wiedzy uczniów. Umożliwia także wychwycenie słabych punktów i wyrównanie zaległości.

W ramach „Lepszej szkoły” sprawdzamy też przygotowanie szóstoklasistów do sprawdzianu po VI klasie. Jest to bardzo ważne zarówno dla nauczyciela jak i dla samych uczniów. W tym roku szóstoklasiści piszą test po VI klasie „po nowemu” i taką formułę będzie miał test sprawdzający.

 

 

 

Od września 2015 r.  do programu edukacyjnego "LEPSZA SZKOŁA" przystąpili uczniowie kl. I. Będą oni brali udział w dwóch projektach:

 

1. Lupa 1 - Ogólnopolski test diagnostyczny pierwszoklasistów

 

   Jest to program pozwalający dostrzec predyspozycje uczniów i ocenić, które sfery rozwoju należy szczególnie wspierać, aby dziecko  mogło osiągać sukcesy szkolne. Do badania mocnych i słabych stron uczniów służą karty diagnostyczne oraz indywidualizowane raporty. Te ostatnie pozwalają na porównanie wyników klasy i każdego ucznia z osiągnięciami uczniów z całej Polski.

 

 2. To już wiem! - Całoroczny program diagnostyczny.

 

     Pozwala on zdiagnozować możliwości uczniów na początku nauki i obserwować ich postępy w trakcie roku szkolnego. Służą do tego karty diagnostyczne, karty obserwacyjne oraz indywidualizowane raporty.

 

 

                                   Więcej informacji --->

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW