UMIEM PŁYWAĆ!

Uczniowie klasy III w okresie od 15 września do 3 grudnia 2014 r. brali aktywny udział w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który był adresowany do trzecioklasistów w całej Polsce. W ramach projektu dzieci uczestniczyły 2 razy w tygodniu w zajęciach na basenie, w łącznym wymiarze 20 godzin.

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik został poddany sprawdzianowi poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, który był przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu.

Więcej informacji.

/Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ./

 

W okresie od lutego do czerwca 2015 roku założenia projektu "Umiem pływać" realizowali uczniowie z klasy I i II.

 

 

 

 

 

Od września do grudnia 2015 r. uczestnikami projektu "Umiem pływać" są uczniowie kl. I.

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN.

KOMUNIKAT!

  • Od 13 do 27 października 2015 r. wyjazdy na basen zostają zawieszone z powodu remontu krytej pływalni.
  • Zajęcia zostaną odrobione w następujących dniach: 9 października, 13 listopada i 7 grudnia.

 

/Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ./

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW