"KLUB 4 ŻYWIOŁÓW"

„Klub Czterech Żywiołów” to projekt przyrodniczy skierowany do uczniów klas I-III realizowany przez wydawnictwo Nowa Era ze wsparciem Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Celem projektu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych dzieci. Promowanie postaw ekologicznych, znajomości mechanizmów związanych z energią. Pobudzanie ciekawości świata, dociekania i eksperymentowania.

 

Uczniowie naszej szkoły stali się członkami Klubu w II semestrze r. szk. 2013/2014. Każdy uczeń otrzymał  legitymację członka Klubu, w której  nauczyciel notował zdobywane przez ucznia punkty uzyskane za wykonanie wybranych zadań o różnym stopniu trudności. Uczniowie zdobywali wiedzę przyrodniczą przy okazji wykonywania przeróżnych eksperymentów; wyszukiwaniu informacji w książkach, albumach, przewodnikach, Internecie; uczestnicząc w terenowych warsztatach tematycznych. Po zdobyciu 30 punktów z danej sprawności uczeń otrzymywał odpowiednią odznakę z kategorii: wody, ognia, powietrza i ziemi. Na zakończenie roku szkolnego każdy członek Klubu otrzymał pamiątkowy dyplom, a uczniowie, którzy zdobyli najwięcej odznak dodatkowo otrzymali tytuł „Strażnika”, „Mistrza” lub „Arcymistrza”.

Biorąc udział w projekcie dzieci przekonały się o tym, jak fascynujący jest świat przyrody, tuż za oknem lub całkiem niedaleko stąd. Uświadomiły sobie, jak ważna jest ich rola w opiece nad środowiskiem naturalnym i jak istotne są w dzisiejszych czasach postawy proekologiczne.

 

/Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ./

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW