JUŻ PŁYWAM - I edycja

 

Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój ma uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz kolejny podjął się realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych w formie nauki pływania pod nazwą „Już pływam”.

Projekt ten daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.

/Źródło: http://www.malopolskie.pl/Sport/Info/?id=2042/

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU W NASZEJ SZKOLE.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW