UCZNIOWIE FIBONACCIEGO PROWADZĄ BLOG

"NA TROPACH PRZYRODY MARCÓWKI"

Okres trwania:

od 03 września 2012 do 30 czerwca 2013

 

Typ innowacji:

metodyczno- organizacyjna

 

 

 

Nauczyciel prowadzący:

mgr Katarzyna Targosz

 

  • Zmiana organizacyjna polega na tym, że połączona jest jedna godzina z podstawy programowej z jedną godziną wynikającej z Art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, w blok dwugodzinny. Następnie naprzemiennie realizowane są na nim elementy podstawy programowej (głównie eksperymenty i wycieczki terenowe) z elementami projektu innowacyjnego.

 

  • Ze zmian metodycznych innowacja obejmuje w sposób zintegrowany umiejętności polonistyczne, informatyczne z przyrodniczymi, a także ścieżki międzyprzedmiotowe tj.: ekologiczna, regionalna, zdrowotna. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym  łączy potrzebę młodzieży do zaistnienia w sieci z możliwością poznawania najbliższego świata przyrodniczego poprzez prowadzenie blogu przyrodniczego i wdrażanie metody IBSME na zajęciach przyrody.

 

W wyniku innowacji uczniowie najpierw uczą się prowadzić swój blog, który jest formą notatnika elektronicznego (I semestr)  oraz wspólnie z podziałem na grupy tematyczne redagują blog "Na tropach Przyrody Marcówki", w którym  zebrane, sklasyfikowane i poddane ocenie publicznej będą i ich prace (II semestr).

 

Link do blogu:

---> http://przyrodamarcowka.blogspot.com/

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW