BLIŻEJ NATURY

 

Projekt "Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych" skierowany jest do osób, które zamieszkują obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Ma na celu podniesienie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego tych terenów oraz zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody.

 

 

W ramach projektu animatorzy przyrodniczy wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu: komunikacji, ochrony przyrody i fundraisingu, a następnie wyposażeni w niezbędne podstawy teoretyczne i materiały zorganizowali kampanię edukacyjno-informacyjną o obszarach Natura 2000 w swoim regionie.

 

Koordynator projektu w naszej szkole - mgr Katarzyna Targosz.

 

W ramach projektu "Bliżej Natury" zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Przeprowadzono 3 spotkania dla projektowej grupy młodzieży.

   Tematyka spotkań:

  • Zasady ochrony przyrody, bogactwa przyrodniczego regionu, położonych w okolicy obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
  • Korzyści wynikające z ochrony przyrody, wpływu zachowania zasobów przyrodniczych na jakość życia.
  • Podstawy skutecznej komunikacji, zasady kontaktów z mediami, zasady organizacji imprez plenerowych.

2. Zorganizowano 3 wycieczki edukacyjno - przyrodnicze.

3. Ustawiono terenową tablicę  edukacyjną o obszarze Natura 2000.

4. Przygotowano stoisko informacyjne podczas regionalnej imprezy plenerowej /"Polska biega", "Piknik rodzinny"/.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW