PREZYDENCJA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

 

 

 

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - program działań edukacyjnych w Małopolsce.

 

 

Cele programu:

  • Inspirowanie do podejmowania przedsięwzięć, których celem będzie:

          - pogłębianie wiedzy na temat UE, udziału Polski w sprawowaniu

            władzy w UE,

          - informowanie lokalnych społeczności o Prezydencji

             i funkcjonowaniu instytucji UE,

          - promowanie swojej miejscowości i regionu wykorzystując szanse,

            jakie stwarza przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej.

  • Prezentowanie i upowszechnianie na stronie internetowej KO w Krakowie oraz w Biuletynie Informacyjnym efektów działań edukacyjnych związanych z polską Prezydencją, jej znaczeniem dla Polaków.
  • Wskazanie przykładów dobrych praktyk, wymiana doświadczeń w zakresie edukacji europejskiej.

 

Udział w programie polega na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkołę działań związanych z Prezydencją Polski w UE - mogą to być m.in. konkursy, debaty, pikniki europejskie, happeningi, spotkania, akcje informacyjne, cykle zajęć edukacyjnych, gazetki, biuletyny szkolne i inne.

 

Realizacja projektu w naszej szkole trwała od 1 kwietnia 2011r. do końca grudnia 2011 r. Jego podstawowym zadaniem było zachęcenie uczniów do działań na rzecz swojej małej i dużej ojczyzny oraz całej Europy poprzez promocję Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

PIERWSZY ETAP PROJEKTU
"Unia  Europejska w oczach polskich uczniów"

29 kwietnia  2011 r. zakończyliśmy realizację  pierwszego zadania projektu zatytuowanego "PORTRET NASZEJ EUROPY". Przedstawiciele każdej klasy wzięli udział w losowaniu jednego państwa unijnego:

kl. 0 - Polska

kl. I - Słowacja

kl. II - Grecja

kl. III - Wielka Brytania

kl. IV - Francja

kl. V - Włochy

kl. VI - Niemcy

Uczniowie w/w klas przygotowali wystawkę dotyczącą wybranego państwa unijnego zawierającą:

  1. Mapkę państwa
  2. Wizytówkę państwa
  3. Flagę narodową
  4. Krajobrazy - zdjęcia krajobrazu, zabytków, ciekawych miejsc
  5. Ciekawostki

 

DRUGI ETAP PROJEKTU

"Wielcy Europejczycy"

MAJ - zakończyliśmy realizację drugiego zadania projektu zatytułowanego„WIELCY EUROPEJCZYCY”.  Tak jak w pierwszym zadaniu przedstawiciele każdej klasy wzięli udział w losowaniu, tym razem nazwiska znanego europejczyka.

Kl. 0 – nie brała udziału w tym etapie

Kl. I – BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II

Kl. II – MIKOŁAJ KOPERNIK

Kl. III – FRYDERYK CHOPIN

Kl. IV – JAN MATEJKO

Kl. V – MARIA  SKŁODOWSKA - CURIE

Kl. VI – CZESŁAW MIŁOSZ

Wytypowani przedstawiciele klas zaprezentowali makiety i albumy przedstawiające sylwetki wielkich Europejczyków. Najpiękniejsze były albumy o Fryderyku Chopinie, Błogosławionym Janie Pawle II oraz Mikołaju Koperniku. W realizacji tego etapu bardzo pomocni byli rodzice oraz nauczyciele: informatyki, historii, przyrody i panie prowadzące bibliotekę szkolną. Wszystkim gratulujemy!! Wszystkie prace zaprezentowane zostały na spotkaniu z rodzicami.

 

TRZECI ETAP PROJEKTU

"Portret naszej Europy"

Zadanie wykonane zostało wspólnie /wszystkie klasy od 1-6/ w drugiej połowie WRZEŚNIA. Uczniowie klas najstarszych zgromadzili informacje, artykuły oraz wykonali kontur Europy i zaznaczyli na nim poszczególne państwa członkowskie. Następnie uczniowie klas młodszych, pod kierunkiem swoich wychowawców, pokolorowali te kontury, wykonali miniaturki flag poszczególnych państw i przykleili je do konturu.

Pod kierunkiem nauczyciela przyrody klasy VI i V omówiły położenie geograficzne państw unijnych, krajobrazy w nich występujące oraz podały nazwy poszczególnych stolic i wiele innych cennych informacji. Była to wspólna praca z mapą, albumami państw Europy oraz oglądanie wyszukanych w Internecie filmików.

 

CZWARTY ETAP PROJEKTU

"Podróż po europejskich miastach olimpijskich"

W PAŹDZIERNIKU zakończyliśmy następny etap projektu. Wspólnie z uczniami wybraliśmy się w filmową podróż po europejskich miastach olimpijskich. Filmiki przygotowane zostały przez chętnych uczniów, którzy pracowali w trzyosobowych zespołach pod kierunkiem nauczycieli. Dzięki ich pracy mogliśmy oglądnąć podczas przerw lekcyjnych filmiki - informacje o następujących miastach olimpijskich: Ateny, Londyn, Paryż, Sztokholm, Berlin, Antwerpia, Amsterdam, Helsinki, Rzym, Monachium, Moskwa, Barcelona. Dowiedzieliśmy się, że państwami europejskimi, w których najwięcej razy odbyły się igrzyska olimpijskie były: Niemcy(2x), Francja (2x) oraz Wielka Brytania (2x) i właśnie w Anglii odbędą się tegoroczne igrzyska olimpijskie.

         

PIĄTY ETAP PROJEKTU

"Polskie EURO 2012"

LISTOPAD - ten etap projektu połączony został z konkursami plastycznymi i konkursem muzycznym. Zadaniem uczniów było wykonanie rysunku kraju europejskiego, który chcieliby zwiedzić oraz wykonanie Karty Pocztowej Promującej Polskę w Europie – jako upominek z pobytu w Polsce na Euro 2012. Do tego konkursu przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły. Najwięcej było prac plastycznych dotyczących podróży do wybranego państwa europejskiego. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na gazetkach korytarza szkolnego. Pani Dyrektor nagrodziła soczkami i słodyczami wszystkich uczestników konkursu.

 

SZÓSTY ETAP PROJEKTU

"Tradycje w kulturze państw europejskich"

GRUDZIEŃ – to już ostatni etap naszego projektu. Specjalnie zostawiliśmy jego realizację na grudzień, aby przedstawić uczniom różnorodne tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Odpowiedzialnymi za realizację tego zadania byli uczniowie pracujący w zespole muzycznym „JAGÓDKI” oraz nauczyciele. Przygotowany został montaż słowno - muzyczny mówiący o tradycjach bożonarodzeniowych, który był przeplatany kolędami w języku polskim, angielskim i niemieckim. Program ten przedstawiany był 3 razy, dla: NAUCZYCIELI EMERYTOWANYCH Z TERENU GMINY ZEMBRZYCE ORAZ DYREKTORÓW WSZYSTKICH SZKÓŁ Z GMINY /łącznie około 80 osób/, dla EMERYTÓW, RENCISTÓW Z TERENU WSI MARCÓWKA przy współpracy z GOPS w Zembrzycach /70 osób/, oraz dla wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców /90 osób/. W realizacji tego etapu bardzo pomogli nam rodzice oraz pracownicy obsługi naszej szkoły. Za to im bardzo dziękujemy!!

 

Opis naszych działań w ramach programu można znaleźć pod pozycją nr 55 na stronie:

http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=604&id=0KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW