POMÓŻMY KASZTANOWCOM

 

"Pomóżmy kasztanowcom" to zapoczątkowany w 2005 roku przez Fundację Nasza Ziemia i Clear Channel Poland program ochrony kasztanowców i edukacji ekologicznej. Inicjuje on i wspiera lokalne inicjatywy mające na celu ochronę kasztanowców oraz kształtowanie szacunku wobec drzew.

 

 

Jego celem jest objęcie ochroną i pielęgnacją jak największej liczby kasztanowców w Polsce.

Program promuje zarówno edukację ekologiczną, prowadzoną głównie wśród dzieci i młodzieży, jak i konkretne działania ochronne (od inwentaryzowania drzew, przez  wygrabianie liści z poczwarkami szrotówka, po motywowanie służb odpowiedzialnych za zieleń).

Ważnym momentem dla całej akcji jest  Dzień Kasztanowca (druga środa maja) - doskonała okazja, aby - dzięki happeningom, przedstawieniom, przemarszom, tematycznym lekcjom - jak najszerzej zaprezentować działania szkół i sam problem zaatakowanych drzew.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.pomozmykasztanowcom.pl/index.php

 

Nasza szkoła bierze udział w akcji już od kilku lat. Jej koordynatorem jest pani mgr Barbara Rusin.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW