DiAMEnT

DOSTRZEC I AKTYWIZOWAĆ MOŻLIWOŚCI, ENERGIĘ, TALENTY

 

Projekt DiAMEnT jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 


Pierwszy etap projektu to przygotowanie programowe do wdrożenia systemu (1.03.2009-31.12.2009).

 

Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu (1.11.2009- 31.07.2010).


Kluczowy etap projektu stanowi przeprowadzenie wdrożenia programu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (1.01.2010- 30.09.2012). Na tym etapie zostaną uruchomione powiatowe ośrodki wspierania uczniów zdolnych (POWUZ), których sieć obejmie wszystkie 22 powiaty województwa małopolskiego, a zajęcia w nich będą realizowane przez kolejne dwa lata szkolne. 

 

Ostatni etap projektu to ewaluacja i opracowanie raportu z wdrożenia programu, z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych.

(Źródło: http://www.diament.edu.pl/informacja_ogolna.php)

 

Z naszej szkoły do projektu DiAMEnT zakwalifikował się Jakub Mikołajczyk w kategorii technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW