BEZPIECZNA SZKOŁA Z PZU

BEZPIECZNA SZKOŁA Z PZU

Jest to program prewencyjno - edukacyjny. Ma na celu zmniejszenie liczby oraz zminimalizowanie skutków wypadków z udziałem dzieci i młodzieży, rowerzystów i motorowerzystów. Jest przedsięwzięciem o charakterze długofalowym, co dodatkowo zwiększa jego skuteczność prewencyjną. Został stworzony przy współpracy z pedagogami i ekspertami z zakresu ruchu drogowego. Treści edukacyjne przekazuje w sposób dostosowany do wieku uczniów. Pomaga przekazywać wiedzę za pomocą ciekawych form dydaktycznych: materiałów pomocniczych, quizów, lekcji na płytach CD oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Dla klas I, II i III realizowany jest pod hasłem "Pierwsze kroki na drodze" dla klas IV, V i VI - "Moja karta rowerowa". Szkole daje możliwość realizacji własnego projektu poprawy bezpieczeństwa wokół placówki współfinansując zakup pomocy dydaktycznych - znaków drogowych.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW