PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE

Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Każda szkoła objęta projektem otrzymała zestaw środków dydaktycznych, który służył trzem kolejnym grupom uczestniczącym w przedsięwzięciu edukacyjnym.

 

Głównym celem tego projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywało się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewniało uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwiało działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

1. językowej (język ojczysty i obcy),

2. matematyczno - przyrodniczej,

3. artystycznej i ruchowej,

4. komunikacyjno - informacyjnej,

5.społecznej (intra i interpersonalnej).

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://pierwszaki.eu/

 

 

Harmonogram działań w naszej szkole  - w ramach realizacji projektu.

 

I ETAP PROJEKTU

Termin realizacji: IV. 2009 - XII.2009

Wychowawca: mgr Barbara Rusin

Uczniowie:   Brańka Edyta, Bucała Damian, Fijałkowski Mateusz, Grych Mateusz, Korczak Michał, Korczak Tomasz, Łach Marcin, Łukasik Damian, Mamcarczyk Anna, Marek Anna, Pindel Dariusz, Porębska Natalia, Trączyk Kamil, Trączyk Mariusz, Zgudziak Jakub

Data prezentacji: 15 grudnia 2009

Tytuł prezentacji: "Ambaras w Bajkowym Lesie"

Goście: pani wizytator mgr Izabela Łoś, p. E. Paleczna, p. J. Koziołek, p. H. Porębska, rodzice, uczniowie, nauczyciele.

 

II ETAP PROJEKTU

Termin realizacji: XII.2009 - VI.2010

Wychowawca: mgr Monika Bączek

Uczniowie: Dragosz Gabriela, Franik Jakub, Kukuc Wiktoria, Ogarek Agnieszka, Pilszak Ewelina, Porębski Dawid, Porębski Konrad, Wróbel Magdalena

Data prezentacji: 9 czerwca 2010

Tytuł prezentacji: "Żabki i żuczek"

Goście: p. E. Paleczna, p. J. Koziołek, p. D. Mikołajczyk, rodzice, uczniowie, nauczyciele

 

III ETAP PROJEKTU

Termin realizacji: XI.2010 - VI.2011

Wychowawca: mgr Jolanta Fidelus

Uczniowie:   Głuc Filip, Krzystoń Konrad , Mirek Konrad,  Mirocha Emilia, Mirocha Krystian, Wadowska Dorota, Wróbel Patryk, Zgudziak Kamil

Data prezentacji: 7 czerwca 2011

Tytuł prezentacji: "Cała łąka dla naszych rodziców"

Goście: p. E. Paleczna, p. J. Koziołek, rodzice, uczniowie, nauczyciele

 

Z prowadzonych zajęć zostały przygotowane trzy prezentacje multimedialne /do wglądu w dokumentacji szkoły/.

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW