OPERON 2011

WYNIKI SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ

  

 

ŚREDNIA        KLASY       

 

 

ŚREDNIA   WOJEWÓDZTWA    

    

 

ŚREDNIA           KRAJU          

 

 

28,21

 

 

32,2

 

 

32,45

 

 

WYNIKI SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ

 

 

ŚREDNIA        KLASY       

 

 

ŚREDNIA   WOJEWÓDZTWA    

    

 

ŚREDNIA           KRAJU          

 

 

27,77

 

 

27,41

 

 

26,79

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW