OPERON 2013

WYNIKI SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ

 

PRZEDMIOT

ŚREDNIA KLASY

ŚREDNIA WOJEW.

 

ŚREDNIA KRAJU

 

 

JĘZYK POLSKI

 

12,63

15,32

15,05

 

MATEMATYKA

 

10,50

14,62

14,20

 

WYNIKI SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ

 

 

ŚREDNIA        KLASY       

 

 

ŚREDNIA   WOJEWÓDZTWA    

    

 

ŚREDNIA           KRAJU          

 

 

26,00

 

 

25,56

 

 

24,72

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW