NAGRODZENI

ROK SZKOLNY 2011/2012

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w dniu 26 października 2011 r. otrzymała mgr Monika Bączek.

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów zdolnych w czerwcu 2011 r. otrzymały: mgr Jolanta Fidelus, mgr Barbara Fluder oraz mgr Katarzyna Targosz

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w październiku 2010 r. otrzymały: mgr Barbara Rusin oraz mgr Beata Bebak.

 

KOMUNIKATY

 

******

KONKURSY!

05 marca 2020 r.

 

17 marca 2020 r.

 

19 marca 2020 r.

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW