KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA

                                                                       Seneka

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY:

 •  Podwyższanie stopnia jakości kształcenia;
 •  Kształtowanie postaw obywatelskich;
 •  Kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 •  Kulturalne zachowanie ucznia;
 •  Bezpieczeństwo ucznia;
 •  Praca z uczniem zdolnym;
 •  Praca z uczniem mającym trudności w nauce;
 •  Wprowadzanie nowych inicjatyw pedagogicznych i wychowawczych;
 •  Atmosfera w szkole;
 •  Doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 •  Współpraca z rodzicami;
 •  Promocja szkoły w środowisku.

 

MODEL ABSOLWENTA

Uczeń kończący edukację w naszej szkole:

 • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności;
 • jest osobą wrażliwą społecznie, odpowiedzialną, rzetelną, odróżniającą dobro od zła;
 • jest osobowością twórczo podchodzącą do życia;
 • jest w pełni ukształtowany psychofizycznie;
 • nabył umiejętności poszukiwania i korzystania z wiedzy oraz dziedzictwa kulturowego;
 • jest przyjaźnie nastawiony do świata;
 • jest wysportowany;
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i poza nią;
 • zna różne dziedziny sztuki i języki obce;
 • potrafi korzystać z komputera i pracować z nim;
 • potrafi się uczyć;
 • jest zdobywcą nagród i wyróżnień;
 • nie boi się nowości;
 • jest asertywny;
 • jest tolerancyjny;
 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • potrafi dokonywać wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem.

 

 

KOMUNIKATY

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W SIECI

 

******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

 

TERMINY:

--> https://www.kangur-mat.pl/

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW