KOLĘDA MISYJNA 2017

W środę 27 grudnia kolędnicy misyjni z Marcówki pospieszyli z pomocą m.in. dzieciom w Syrii i w Libanie. W krótkich inscenizacjach zwrócili uwagę na trudną sytuację swoich rówieśników, którzy cierpią z powodu konfliktów zbrojnych. Zbierali fundusze na rzecz ofiar wojny.

W tym roku kolędnicy misyjni zostawili w domach pamiątkę w postaci otwartych dłoni. Symbol ten nawiązuje do gestu przekazywania znaku pokoju i gotowości do braterskiej pomocy. Misjonarz nigdy nie zaciska dłoni w pięść, ale wyciąga je otwarte ku drugiemu człowiekowi. Stąd też kolędnicy misyjni przyszli do naszych domów z „sercem na dłoni”. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW