GÓRA GROSZA 2018/2019 - PODSUMOWANIE AKCJI

Już od wielu lat Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte uczestniczy w akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM.

Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W ramach akcji zbierane są przede wszystkim drobne monety, co oprócz wymiaru finansowego, czyli konkretnej pomocy materialnej, ma także uświadomić dzieciom, że mały gest, jeśli jest zwielokrotniony, może okazać się ogromnie ważny i potrzebny. Nasi uczniowie chętnie dzielą się swoim kieszonkowym z potrzebującymi. W tym roku zebraliśmy 455,01 zł. Cieszymy się, że możemy pomagać!

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW