AKCJA GÓRA GROSZA

Cyklicznie prowadzona w naszej szkole akcja „Góra grosza” prowadzona przez SKO, to kolejny dowód na to, że nasi uczniowie potrafią się dzielić i pamiętają o tych, którzy potrzebują pomocy.

 

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji, jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Do akcji przyłączyły się nie tylko dzieci, bo i wychowawcy wsparli ją znacznie, a nawet zakładali osobiste skarbonki na grosiki gromadzone przez cały rok. WSPANIAŁY POMYSŁ I GODNY NAŚLADOWANIA- DZIĘKUJEMY! 

Tegoroczna akcja „Góra groszaXVII edycja przyniosła nadspodziewanie dobry efekt systematycznego zbierania grosików przez uczniów klasy 6. Szóstoklasiści pamiętali o akcji przez cały rok i dlatego ich puszka napełniała się systematycznie i to zaowocowało najlepszym wynikiem w szkole. Gratulacje dla uczniów i wychowawcy, który motywował swoich wychowanków. Nasi najstarsi uczniowie wspomogli działania Towarzystwa „Nasz Dom”, które co roku prowadzi akcję.

Uczniowie i przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Grosików nazbierało się sporo i nawet trzeba było je zapakować w dwie paczki o wadze do 10 kg, czyli waga naszej zbiórki to ok. 20 kilogramów monet. BYŁO CO DŹWIGAĆ NA POCZTĘ!!!

 

/tekst: Barbara Rusin/

 

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW