GÓRA GROSZA

W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2016”. Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników i oprócz książek oraz zeszytów w swoich plecakach przynosili drobne monety groszowe.

Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano podliczenia wszystkich zebranych monet.

Uczniowie naszej szkoły zebrali sumę:176,73 zł.

Szczegółowe rozliczenie akcji.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!

 

 

KOMUNIKATY


******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW