SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY

Tamaño letra:

 

 

Zachęcamy ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z poniższymi materiałami dot. organizacji i przebiegu egzaminu.

 

 

1.HARMONOGRAM EGZAMINÓW

2.Filmy nt. egzaminu:

 

3. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  • arkusze egzaminu próbnego,
  • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

 

4. O czym warto pamiętać?

  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

---> INFORMACJE I WYTYCZNE

---> HARMONOGRAM REKRUTACJI

---> REKRUTACJA - INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW

---> REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. W. WITOSA w Suchej Beskidzkiej

KOMUNIKATY

KONKURS INSPIRACJI

DO 31 STYCZNIA

2021 R.

******

04.01-17.01

FERIE ZIMOWE

******

******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW