REFORMA EDUKACJI 2017

Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

--> 8-letnią szkołę podstawową,

--> 4-letnie liceum ogólnokształcące,

--> 5-letnie technikum,

 

--> 3-letnią branżową szkołę I stopnia,

--> 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

--> 2-letnią branżową szkołę II stopnia,

--> szkołę policealną.


Szkoła podstawowa

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową;
 • Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.
 
Realizacja obowiązku szkolnego i nauki
 1. Realizacja obowiązku szkolnego:
  Obowiązek szkolny będzie obowiązywał dzieci od 7 roku życia do
  ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do 18 roku życia. W okresie przejściowym obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 1. Realizacja obowiązku nauki:
  Od 1 września 2019 r. obowiązek nauki będzie spełniany po ukończeniu szkoły podstawowej do 18 roku życia. W okresie przejściowym obowiązek nauki będzie realizowany zarówno po ukończeniu 8 – klasowej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.

 


 

 

WIĘCEJ INFORMACJI --->

 

KOMUNIKATY

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W SIECI

 

******

KONKURSY!

22 września 2020 r.

 

TERMINY:

--> https://www.kangur-mat.pl/

*******

Wymagania edukacyjne i przedmiotowe:

kl. 1

kl. 2

kl. 3

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

*******

 

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW