Deklaracja dostępności

Tamaño letra:

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
W MARCÓWCE

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

 

Podmiot:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce

Adres korespondencyjny: Marcówka 120, 34 - 210 Zembrzyce

Telefon:  +48 338746023

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: 

www.spmarcowka.xip.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2011 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21 września 2020 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy publikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • brak opisów zdjęć, zwłaszcza w galeriach,
  • brak możliwości zmiany kontrastu,
  • brak mapy strony.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona www.spmarcowka.xip.pl posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • podświetlane linki,
  • na bieżąco aktualizowane informacje.

 

W przygotowaniu znajduje się nowa witryna szkolna, która będzie zgodna ze standardem WCAG 2.1. Planowana data publikacji nowej strony to początek października 2020 r. 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Marcówce jest położony w Marcówce pod numerem 120. Przed budynkiem znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich tylko na poziomie przedszkola - oddział 3-4 latków.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30 marca 2020 r. na podstawie samooceny.

KOMUNIKATY



******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW