Deklaracja dostępności

Tamaño letra:

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE
W MARCÓWCE

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

 

Podmiot:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce

Adres korespondencyjny: Marcówka 120, 34 - 210 Zembrzyce

Telefon:  +48 338746023

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: 

www.spmarcowka.xip.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2011 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21 września 2020 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy publikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • brak opisów zdjęć, zwłaszcza w galeriach,
  • brak możliwości zmiany kontrastu,
  • brak mapy strony.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona www.spmarcowka.xip.pl posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • podświetlane linki,
  • na bieżąco aktualizowane informacje.

 

W przygotowaniu znajduje się nowa witryna szkolna, która będzie zgodna ze standardem WCAG 2.1. Planowana data publikacji nowej strony to początek października 2020 r. 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Marcówce jest położony w Marcówce pod numerem 120. Przed budynkiem znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich tylko na poziomie przedszkola - oddział 3-4 latków.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 30 marca 2020 r. na podstawie samooceny.

KOMUNIKATY

KONKURS INSPIRACJI

DO 31 STYCZNIA

2021 R.

******

04.01-17.01

FERIE ZIMOWE

******

******

KONKURSY!

marzec 2021 r.

*******

 *****

*****

*******

CIEKAWE STRONY DLA UCZNIÓW